NVQS अन्तर्गत सीप परिक्षण मार्फत राष्ट्रिय सीप परिक्षण प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सहभागिता ।

NVQS अन्तर्गत सीप परिक्षण मार्फत राष्ट्रिय सीप परिक्षण प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सहभागिता ।

बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत त्तगबष्तिथ परियोजनाको छलफल कार्यक्रममा सहभागिता । (२०८१।०२।३१)

बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत त्तगबष्तिथ परियोजनाको छलफल कार्यक्रममा सहभागिता । (२०८१।०२।३१)

धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघको ३२ औं साधारणसभामा नेउवामहासंघ बागमती प्रदेशको सहभागिता । २०८१ जेठ २६

धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघको ३२ औं साधारणसभामा नेउवामहासंघ बागमती प्रदेशको सहभागिता । २०८१ जेठ २६

नेउवामहासंघ बागमती प्रदेश पर्यटन विकास समिति र अठोट नेपालको संयुक्त आयोजनामा 2nd National Tourism Convention and Photography Competition 2024 को समुद्घाटन समारोह

नेउवामहासंघ बागमती प्रदेश पर्यटन विकास समिति र अठोट नेपालको संयुक्त आयोजनामा 2nd National Tourism Convention and Photography Competition 2024 को समुद्घाटन समारोह

सरकारसंगको कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रको सहकार्यको प्रतिबद्धता । २०८१ जेठ २०

सरकारसंगको कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रको सहकार्यको प्रतिबद्धता । २०८१ जेठ २०

Notices

News Clipping

Press Release

FNCCI News

ILO
Encompass
Welcome to ILO Encompass
Comptitiveness and Resilience AssessmentTool