राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप प्रणाली कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम भक्तपुरमा आयोजना । २०८१ असार १६

राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप प्रणाली कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम भक्तपुरमा आयोजना । २०८१ असार १६

व्यावसायिक सदस्य संस्थाका रणनीति निर्माण सम्बन्धी तालिममा कार्यकारी निर्देशकज्यूको सहभागिता । २०८१ असार १२–१४

व्यावसायिक सदस्य संस्थाका रणनीति निर्माण सम्बन्धी तालिममा कार्यकारी निर्देशकज्यूको सहभागिता । २०८१ असार १२–१४

NVQS अन्तर्गत सीप परिक्षण मार्फत राष्ट्रिय सीप परिक्षण प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सहभागिता ।

NVQS अन्तर्गत सीप परिक्षण मार्फत राष्ट्रिय सीप परिक्षण प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सहभागिता ।

काभ्रे महिला उद्यमी मञ्चको ९ औं बार्षिक साधारण सभा ।

काभ्रे महिला उद्यमी मञ्चको ९ औं बार्षिक साधारण सभा ।

बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत त्तगबष्तिथ परियोजनाको छलफल कार्यक्रममा सहभागिता । (२०८१।०२।३१)

बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत त्तगबष्तिथ परियोजनाको छलफल कार्यक्रममा सहभागिता । (२०८१।०२।३१)

Notices

News Clipping

Press Release

FNCCI News

ILO
Encompass
Welcome to ILO Encompass
Comptitiveness and Resilience AssessmentTool