नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको निर्वाचनको उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको निर्वाचनको उम्मेद्वारहरुको  अन्तिम नामावली प्रकाशन ।/ckfinder/userfiles/files/Nomination%20Final%20.jpg