नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको निर्वाचनको उम्मेद्वारको दोस्रो नामावली प्रकाशन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको निर्वाचनको उम्मेद्वारको दोस्रो नामावली प्रकाशन । /ckfinder/userfiles/files/CCI03062023.jpg