नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा र निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा र निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।/ckfinder/userfiles/files/CCF03012023.pdf