बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप प्रणाली अन्तर्गत पूर्व सिकाई मान्यता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम !


Start Date : 2024-06-02

End Date : 2024-06-02

Venue : Avocado & Orchid Resort, Hetauda


बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप प्रणाली अन्तर्गत पूर्व सिकाई मान्यता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम यही २०८१ जेठ २० गते आईतबार हुने ।

Upcoming Events

No upcoming events yet!