सामाजिक विकास मन्त्रालयको राष्ट्रिय व्यावासायिक योग्यता प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम !


Start Date : 2024-03-10

End Date : 2024-03-10

Venue : Kavre Chamber of Commerce & Industry, Banepa


सामाजिक विकास मन्त्रालयको राष्ट्रिय व्यावासायिक योग्यता प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम !

Upcoming Events

No upcoming events yet!