बागमती प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी प्रमुखहरुबीच प्रदेशसंगको सम्बन्ध र सचिवालय सुढृढिकरण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम


Start Date : 2022-08-05

End Date : 2022-08-05

Venue : Hotel Yellow Pagoda, Kathmandu


बागमती प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी प्रमुखहरुबीच प्रदेशसंगको सम्बन्ध र सचिवालय सुढृढिकरण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम